ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9414 کارآفرینی و ایجاد شغل یک موهبت الهی است