ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9418 برداشتن موانع بین مردم و مسئولان بزرگترین رسالت نمازجمعه است