ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9433 امید، موتور محرکه و قطب نمای حرکت حق است