ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9434 تحلیلِ گفتمانِ امام جمعه شهرقدس درباره برجام؛ نوع مذاکره مهمتر از اصل مذاکره است