ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9473 دولت با عمل به وعده‌ها بی‌اعتمادی را ترمیم کند