ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=9474 دولت از ظرفیت مساجد برای تعامل با مردم استفاده کند