ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://sahifehsajadieh.com/دعای-هفتم-7-صحیفه-سجادیه/