ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/articleview/25740/بررسی-استدلال-محمد-بن-عبدالوهاب-بر-شرک-بودن-استغاثه-با-تأکید-بر-حدیث-لا-اغنی-عنک-من-الله-شیئا/