ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/articleview/25743/نقد-اشکالات-ابن‌تیمیه-در-برهان-حفظ-شریعت/