ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/articleview/25868/نقش-کج-فهمی-دینی-در-شکل-گیری-گروه-های-تکفیری-و-عملیات-انتحاری/