ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/articleview/25877/بررسی-نحوه-تعامل-ائمه-(علیهم-السلام)-با-مخالفین-با-تاکید-بر-شیوه-رفتاری-امام-صادق-(علیه-السلام)/