ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/documentsview/25670/دیدگاه-نووی-در-مورد-سفر-برای-زیارت-مرقد-مطهر-نبوی(صلی-الله-علیه-وآله)!!/