ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/documentsview/25893/بشارت-رسول-خدا-(صلی-الله-علیه-وآله)-به-بهشتی-بودن-حضرت-خدیجه-(سلام-الله-علیها)!!!/