ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/25806/معیار-در-شرک-چیست/