ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/25810/غلو-قوم-حضرت-نوح-(علیه-السلام)-در-خصوص-صالحین-از-نگاه-محمد-بن-عبدالوهاب-نجدی!!!/