ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/25858/آیا-فخر-رازی-با-نوشتن-کتاب-سر-مکتوم-مرتد-و-کافر-شده-است-یا-نه/