ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/4772/آیا-نسب-امام-مهدي(ع)-طبق-ادعای-ابن-تیمیه-و-وهابیت-به-امام-حسن-(ع)-می-رسد/