ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/5132/دفاع-ابن-تیمیه-از-قاتل-امام-علی-(ع)/