ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.alwahabiyah.com/fa/questionview/5217/آیا-عمل-مسلمانان-در-نذر-قربانی-برای-اولياي-الهي-منافی-با-آیه-2-سوره-کوثر-است/