ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.erfan.ir/english/82936.html

What will happen to those who deny Imam Mahdi (AJ)?