ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.lmo.ir/news/95340-پرونده-معوق-در-قوه-قضاییه-مفهومی-ندارد.html?t=اخبار

پرونده معوق در قوه قضاییه مفهومی ندارد