ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.sabadsalva.ir/Product/101070147/انجیر-سیاه-خشک-300-گرم