ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.sabadsalva.ir/Product/111030101/روغن-ارده-کنجد-900-گرم