ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.sabadsalva.ir/Product/111110118/گوشت-شتر-چرخ-کرده-نیم-کیلوگرمی