ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.sabadsalva.ir/Product/111120103/سینه-پاک-شده-مرغ-سبز--1-کیلوگرم