ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@siratalnabi38
گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس
259 عضو

🕊🌹معرفی و ارائه کارهای گروه تواشیح سیرت النبی مشهد مقدس
🕊🌹تبادلات و ارتباط با خادم کانال
@khademsiratalnabi
🕊🌹 هماهنگی جهت اجرا آقای رضا بقایی
09155088694