ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@sokhanesadid
سخن سدید
3595 عضو

رازهایی از حقیقت وجود انسان، حقیقت دنیا و حقیقت دین که زندگی ما را متحول ساخته ولذت جاودانه حیات مومنانه را برای ما به ارمغان می‌آورد
(براساس نظام فکری استاد پناهیان)

ثبتنام در دوره‌ها:
sokhanesadid.ir

ادمین کانال: @sokhanesadid1