ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@tamaddon_farhang
تمدن & فرهنگ
57 عضو

باید همه احساس کنند که مسوولیت تمدن نوین اسلامی بر دوش آن هاست؛ یکی از حدود و ثغور این کار، مواجهه با تمدّن غرب است.
مقام عظمای ولایت

@tamaddon_farhang