eitaa logo
کانال تشکیلات خواص_دوره پنجم
35 دنبال‌کننده
152 عکس
2 ویدیو
4 فایل
دورهمی ای برای دغدغه مندان حوزه ی فرهنگ شاهین شهر اصفهان گروه تبلیغی ضیافت
مشاهده در ایتا
دانلود
محیط روشنفکری، جزو آن محیط‌های دشوار است. همین‌قدر به شما بگویم که من سال‌های سال با محیط روشنفکری کشور دَمساز و دَمخور بوده‌ام، آدم‌هایش را دیده‌ام، آدم‌های خوبی را که در این محیط وارد شدند، دیده‌ام؛ و بعد چگونه خارج شده‌اند! یعنی محیط روشنفکری محیط عجیبی است و روی این محیط خیلی سایش هست. بکوشید تا هیچ‌گونه تأثیر ناخواسته‌ای روی مجموعه‌ی شما و آنچه که بر این مجموعه مترتّب است، وارد نیاید. فصل ششم: تهدیدات درونی
بچه های تشکیلاتی 🔸آدمهای درباره ایده‌ها سخن میگویند! 🔸آدمهای متوسط درباره چیزها سخن میگویند! 🔸آدمهای کوچک پشت سر دیگران سخن میگویند! 🔹آدمهای درد دیگران را دارند! 🔹آدمهای متوسط درد خودشان را دارند! 🔹آدمهای کوچک بی‌دردند! 🔸آدمهای عظمت دیگران را می‌بینند! 🔸آدمهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند! 🔸آدمهای کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند! ✅ بچه تشکیلاتی ها ، آدم های بزرگی هستند...
را حین عصبانیت رها کنید! هر حرفی فقط دلتان را خنک می کند. ♨️ بهترین نسخه عصبانیت سکوت است همین.
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
💠 پایان مهلت ارسال گزارش جلسه هشتم💠
وقتی که پا برهنه‌های جامعه، فقرا و مستضعفین حس کنند که خواص سرگرم دنیا شده‌اند، سرگرم شخص، سرگرم خودشان شده‌اند و دنیا یعنی دنیای شخص خودشان؛ وقتی این را احساس کردند، خدای ناکرده دیدند که ما هم یا بی‌تفاوتیم، یا معاذالله داخل در آن‌ها و جزو آن‌ها هستیم، ایمانشان از دست خواهد رفت. فصل ششم: تهدیدات درونی
☑️ پایان عکس نوشته‌های فصل ششم☝️☝️
راه های ابراز محبت به متربی رسول خدا(ص) فرمودند:  «به کودکانتان محبت کنید، بر آنان رحمت آورید و هر گاه به آنان وعده دادید، به وعده خود وفا کنید، زیرا به گمان آنان، شما به آنان روزی می رسانید». راه های ابراز محبت:  از سه راه می توان را به بروز داد: محبت بصری محبت ابزاری محبت کلامی ۱. محبت بصری: یکی از راه های ابراز محبت، محبت چشمی است. چشم دارای امواج مثبت و منفی است. شما از نگاه خود می توانید پیام محبت، تنفر، اعتراض، سؤال، انتقاد و ... را به دیگران بفرستید. لذا یکی از راه های بروز محبت، محبت چشمی است. ۲. محبت ابزاری: دست دادن و هدیه دادن نمونه هایی از محبت ابزاری است. ۳. محبت کلامی: یکی از ارتباط های سالم که باعث ایجاد امنیت درونی در نوجوانان می شود، ارتباط کلامی زیباست. خوب حرف زدن، کلام زیبا گفتن و ساختن جملات با کلمات زیبا یک نوع محبت است. خداوند می فرماید: «قولوا  للنّاس حسناً».  بد زبانی و استفاده از کلمات تحقیرآمیز، ساختار شخصیت متربی را متزلزل می نماید. گاهی یک کلمه زشت و تحقیرآمیز، سیستم روانی نوجوان را به خطر می اندازد و امنیت درونی را از او می گیرد. محبوب بودن، بالاترین موفقیت برای مربی است.
🔸 از ابتدای " بازی هایی که نیاز به وسیله دارد " تا پایان کتاب🔸
🌹پایان جلسه نهم🌹
🔴 امروز آخرین جلسه دوره پنجم بود که در گروه پیام گذاشته میشد. از افرادی که در برنامه ها مشارکت کردند، تشکر می نماییم.🌹