eitaa logo
کانال تشکیلات خواص_دوره پنجم
37 دنبال‌کننده
152 عکس
2 ویدیو
4 فایل
دورهمی ای برای دغدغه مندان حوزه ی فرهنگ شاهین شهر اصفهان گروه تبلیغی ضیافت
مشاهده در ایتا
دانلود
نهادینه کردن رفتارهای تشکیلاتی چنانچه بخواهیم رفتارهای بین اعضای تشکیلاتی نهادینه شود باید: ➕ اعضای تشکیلات خیرخواه همدیگر باشند و توقعات را از همدیگر کم کنند. ➕ در تشکیلات باید ظرافت برخورد را رعایت کرد، یعنی اینکه با چه کسی، چگونه برخورد کنیم. ➕ معاونت دادن اعضا در کارهای همدیگر ➕ روحیه توصیه بایستی در بین اعضا وجود داشته باشد و اعضا همدیگر را به حسنات توصیه کنند و اعضا از کنار مشکلات همدیگر نباید به آسانی عبور کنند. ➕ بذل و بخشش باید درتشکیلات نهادینه شود و افراد نسبت به یکدیگر روحیه ایثا و فداکاری داشته باشند.
بچه های تشکیلاتی 🔸آدمهای درباره ایده‌ها سخن میگویند! 🔸آدمهای متوسط درباره چیزها سخن میگویند! 🔸آدمهای کوچک پشت سر دیگران سخن میگویند! 🔹آدمهای درد دیگران را دارند! 🔹آدمهای متوسط درد خودشان را دارند! 🔹آدمهای کوچک بی‌دردند! 🔸آدمهای عظمت دیگران را می‌بینند! 🔸آدمهای متوسط به دنبال عظمت خود هستند! 🔸آدمهای کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند! ✅ بچه تشکیلاتی ها ، آدم های بزرگی هستند...