ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@tckh2020
TCKH2020
81 عضو

کانال رسمی سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی
تلفن تماس: ۲۰۲۰-۰۵۱
ID: @tckh2020