ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@university_of_tafresh
کانال اطلاع رسانی دانشگاه تفرش
162 عضو

تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی«دانشگاه تفرش» درایتا