اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @vahedpaghoheshharati ارتباط داشته باشید.