ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@verse_world
❏ جهان شعر
105 عضو

✍ عشق است در این دایره در کار و دگر هیچ...

■ روزی یک شعر ناب
□ از شاعران ایران بزرگ

📚 کانال جهان شعر
به منظور ایجاد آرشیو کاملی از
تمامی شاعران کهن و معاصر فارسی‌زبان
ایجاد شده‌است و در این راستا قدم برمی‌دارد

❍ آدرس وبلاگ مجموعه
✱ Chaame.blogfa.com