ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ya_bibiroghaye
هم قدم با بانو بی بی رقیه سلام الله علیها
219 عضو

"سامان ندارم به خدا بعد رقیه چون گشته دلم شیدای رقیه


از گفتن لطفش عاجز است این دل انقدر که کرده دل ما را پاک رقیه


هر که، که باشم به خدا ندارم پناهی جز تو ای دلبر ارباب رقیه


خسته ام اما ندارم غمی چون تو خودت گفتی مراخادم رقیه"