ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@zeedschool
📚zeedschool📚
7022 عضو

ضد مدرسه
بـهترین و برترین ڪانال #ضدمدرسه در ایران
😼 روش هاے تقلب و معلم آزاری وروش هاے شاخ شدن و ... 😼
فرستادن سوژه و تبلیغات 👇
@admin_200

لطفا لفت ندهید🙏🙏♥️♥️
.

🧿🧿.