ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@zeedschool
📚zeedschool📚
1966 عضو

💀ضد مدرسه💀
😈بـهترین و برترین ڪانال #ضدمدرسه در ایران😈
😼 روش هاے تقلب و معلم آزاری وروش هاے شاخ شدن و ... 😼
فرستادن سوژه و تبلیغات 👇
@adminzeedschool
فعالیت کانال ساعت ۱۸می‌باشد

لطفا لفت ندهید🙏🙏

.
.
.

.