eitaa logo
⁦ضیـــــ«دخترونه»ــــــافت
714 دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
482 ویدیو
25 فایل
گروه تبلیغی ضیافت تابستون امسال، اینجا یه دورهمی با دختران نوجوان داریم🖌️⁩⁦✒️⁩⁦⁦🥇👑 🌙خانواده: @ziyafatgroup 🌙پسران نوجوان: @ziyafateh_nojavan 🌙نونهال: @ziyafat_nownahal @ad_z_d :ادمین ثبت نام
مشاهده در ایتا
دانلود
⚫️مسابقه روز اول محرم⚫️ 1⃣ ⁉️علت افزایش درآمد نفتی کشور در دهه چهل کدام گزینه است؟ 1⃣افزایش صادرات فرآورده های نفتی 2⃣بالا بودن قیمت نفت 3⃣افزایش صادرات نفت خام 4⃣افزایش تعامل با کشورهای غربی ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️با توجه به متن و اطلاعات خودتان کدام گزینه توسط غربی ها ایجاد شده است ؟ 1⃣جنگ کوبا درسال 1912 2⃣جنگ در لیبی درسال 2011 3⃣جنگ ویتنام درسال 1955 4⃣همه موارد ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام گزینه صحیح است؟ 1⃣ایران جزو 10تولیدکننده برتر آسیا در بیش از 30محصول کشاورزی است. 2⃣شاخص تولید محصولات کشاورزی بعد از انقلاب 2/5برابر افزایش یافته است. 3⃣در سال 1396 رتبه ایران در تولید جو در جهان 14 بوده است. 4⃣ایران صادر کننده ماشین آلات کشاورزی به ده ها کشور از جمله آلمان و روسیه و...است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام گزینه غلط است؟ از عاشورا می آموزیم که... 1⃣برای حفظ دین باید فداکاری کرد. 2⃣در میدان نبرد امام پیشرو مردم است. 3⃣در راه قرآن باید از همه چیز گذشت. 4⃣در میدان نبرد حق و باطل،همه در یک صف قرار می گیرند. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز اول محرم⚫️ 1⃣ ⁉️علت افزایش درآمد نفتی کشور در دهه چهل کدام گزینه است؟ 1⃣افزایش صادرات فرآورده های نفتی 2⃣بالا بودن قیمت نفت ✅افزایش صادرات نفت خام 4⃣افزایش تعامل با کشورهای غربی ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️با توجه به متن و اطلاعات خودتان کدام گزینه توسط غربی ها ایجاد شده است ؟ 1⃣جنگ کوبا درسال 1912 2⃣جنگ در لیبی درسال 2011 3⃣جنگ ویتنام درسال 1955 ✅همه موارد ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام گزینه صحیح است؟ 1⃣ایران جزو 10تولیدکننده برتر آسیا در بیش از 30محصول کشاورزی است. 2⃣شاخص تولید محصولات کشاورزی بعد از انقلاب 2/5برابر افزایش یافته است. ✅در سال 1396 رتبه ایران در تولید جو در جهان 14 بوده است. 4⃣ایران صادر کننده ماشین آلات کشاورزی به ده ها کشور از جمله آلمان و روسیه و...است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام گزینه غلط است؟ از عاشورا می آموزیم که... 1⃣برای حفظ دین باید فداکاری کرد. ✅در میدان نبرد امام پیشرو مردم است. 3⃣در راه قرآن باید از همه چیز گذشت. 4⃣در میدان نبرد حق و باطل،همه در یک صف قرار می گیرند. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز دوم محرم⚫️ 1⃣ ⁉️رایج ترین تبلیغات در دوره پهلوی چه بود؟ 1*القا شعار ما میتوانیم و توانمند سازی جوان ها 2*گسترش اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام است 3*شعار ما نمی‌توانیم و تضعیف توان ملی 4*اجناس خارجی را هرچند گران باید خرید ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️اساس پیشرفت های غربی ها چه بوده است ؟ 1*تلاش دانشجویان و تخصص مهندسان 2*غرض گرفتن از سایر کشور ها 3*حمایت سازمان ملل از آنها 4*ظلم و استعمار و غارت دیگر کشور ها ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام گزینه غلط است ؟ 1*ایران رتبه 18مشترکین تلفن همراه در جهان را دارد 2*دسترسی به تلویزیون و رادیو در بسیاری از کشور های غربی مثل آلمان رایگان است. 3*قبل از انقلاب تعداد خطوط تلفن ثابت در ایران پایین تر از کشور جاماییکا بوده است. 4*ایران از نظر میزان کاربران اینترنت رتبه 16را در جهان دارد. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام گزینه صحیح است ؟ 1*در شرایط دشوار میتوان رسالت دین را در اولیت دوم قرار داد. 2*امام حسین (ع)در برابر اسارت اهل بیتش ،دست از امر به معروف و نهی از منکر برداشت. 3*تحمل مشکلات برای انسان های بزرگ آسانتر از مسائل عادی است. 4*فراموش نکردن عظمت رسالت امام حسین (ع )در مقابل هرگونه سختی نشانگر ایمان ایشان است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز سوم محرم⚫️ 1⃣ ⁉️عامل دست نشانده یعنی چه؟ 1*اداره کشور بصورت مشورت با ابرقدرت ها 2*اجازه دخالت دادن به کشور های بیگانه در امور داخلی 3*انجام بی چون و چرای کارهای مورد نظر ابرقدرت ها 4*برملا کردن رازهای کشور برای بیگانگان ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️یکی از مسائلی که غرب تمایل به احیا آن ندارد......... است. 1*تعداد زیاد بی خانمان ها در آلمان 2*غلام و کنیز گرقتن مردم آفریقا 3*تعداد زیاد بی خانمان ها در انگلستان 4*هیچکدام ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام صحیح نیست ؟ 1*تعداد حضور در المپیک قبل و بعد از انقلاب برابر است. 2*امروز عرصه ورزشی یکی از شاخص های سنجش کشور ها محسوب می‌شود. 3*نخستین مدال آوری بانوان در سال۱۳۵۶ بوده است. 4*پس از انقلاب رشد طلا ی المپیک بیش از سه برابر شده است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام ویژگی باعث میشود انسانی بتواند تحولی عظیم همچون عاشورا را بوجود بیاورد؟ 1*ایمان راسخ 2*یقین قلبی 3*محبت به مخلوقات 4*صبر ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز چهارم محرم⚫️ 1⃣ ⁉️کدام گزینه مربوط به غریبه بودن رژیم پهلوی با مردم نیست ؟ 1*عدم وجود فرودگاه همگانی 2*ممانعت دولت از برگزاری مراسم های مذهبی 3*وجود چهل درصد بیسواد در بین افراد لازم التعلیم 4*فاصله صددرصد کمترین و بیشترین حقوق. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️چرا اقتدار غربی ها را مطلوب نمیدانیم؟ 1*چون همراه با فساد است 2*چون با تبعیض اجتماعی همراه است 3*چون آنها به خداوند ایمان ندارند. 4*چون همراه با ظلم است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام صحیح نیست ؟ 1*میزان تولید مقالات علمی ایران بعد از انقلاب 4/5برابر متوسط جهان است. 2*انتشار مقاله ISIشاخصی برای جایگاه علمی کشورهاست. 3*سهم ایران از تولیدات علمی جهان قبل از انقلاب 0/1درصد بوده است. 4*قبل از انقلاب رتبه علمی ایران پایین تر از کشور نیجریه بوده است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام صحیح است ؟ 1*در ماجرای کربلا امام حسین باجهانی از انحراف و ظلمت روبرو بود. 2*حتی انسان های فوق معمولی در برابر شرایط موجود در کربلا ثابت قدم ماندند. 3*عظمت ایستادگی امام حسین در برابر شرایط موجود در کربلا بخاطر قیام لله ایشان بود. 4*گزینه 1و3 ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز دوم محرم⚫️ 1⃣ ⁉️رایج ترین تبلیغات در دوره پهلوی چه بود؟ 1*القا شعار ما میتوانیم و توانمند سازی جوان ها 2*گسترش اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام است ✅شعار ما نمی‌توانیم و تضعیف توان ملی 4*اجناس خارجی را هرچند گران باید خرید ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️اساس پیشرفت های غربی ها چه بوده است ؟ 1*تلاش دانشجویان و تخصص مهندسان 2*غرض گرفتن از سایر کشور ها 3*حمایت سازمان ملل از آنها ✅ظلم و استعمار و غارت دیگر کشور ها ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام گزینه غلط است ؟ 1*ایران رتبه 18مشترکین تلفن همراه در جهان را دارد. ✅دسترسی به تلویزیون و رادیو در بسیاری از کشور های غربی مثل آلمان رایگان است. 3*قبل از انقلاب تعداد خطوط تلفن ثابت در ایران پایین تر از کشور جاماییکا بوده است. 4*ایران از نظر میزان کاربران اینترنت رتبه 16را در جهان دارد. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام گزینه صحیح است ؟ 1*در شرایط دشوار میتوان رسالت دین را در اولویت دوم قرار داد. 2*امام حسین (ع)در برابر اسارت اهل بیتش ،دست از امر به معروف و نهی از منکر برداشت. ✅تحمل مشکلات برای انسان های بزرگ آسانتر از مسائل عادی است. 4*فراموش نکردن عظمت رسالت امام حسین (ع)در مقابل هرگونه سختی نشانگر ایمان ایشان است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز سوم محرم⚫️ 1⃣ ⁉️عامل دست نشانده یعنی چه؟ 1*اداره کشور بصورت مشورت با ابرقدرت ها 2*اجازه دخالت دادن به کشور های بیگانه در امور داخلی ✅انجام بی چون و چرای کارهای مورد نظر ابرقدرت ها 4*برملا کردن رازهای کشور برای بیگانگان ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️یکی از مسائلی که غرب تمایل به احیا آن ندارد......... است. 1*تعداد زیاد بی خانمان ها در آلمان ✅غلام و کنیز گرقتن مردم آفریقا 3*تعداد زیاد بی خانمان ها در انگلستان 4*هیچکدام ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام صحیح نیست ؟ 1*تعداد حضور در المپیک قبل و بعد از انقلاب برابر است. 2*امروز عرصه ورزشی یکی از شاخص های سنجش کشور ها محسوب می‌شود. ✅نخستین مدال آوری بانوان در سال۱۳۵۶ بوده است. 4*پس از انقلاب رشد طلا ی المپیک بیش از سه برابر شده است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام ویژگی باعث میشود انسانی بتواند تحولی عظیم همچون عاشورا را بوجود بیاورد؟ 1*ایمان راسخ 2*یقین قلبی 3*محبت به مخلوقات ✅صبر ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز پنجم محرم⚫️ 1⃣ ⁉️کدام گزینه صحیح است ؟ 1*کتاب «گفتکوهای من با شاه»نوشته علیرضا پهلوی است. 2*ایران برای کمک به آمریکا در جنگ جهانی اول پیش قدم بود. 3*سفیر آمریکا تنها با یک تلفن هواپیما F5 ایران را برای جنگ ویتنام درخواست کرد. 4*گزینه 2و1 ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️چرا ما اعتقاد داریم غربی ها به دروغ خود را حامی حقوق بشر میدانند ؟ 1*به دلیل وجود تبعیض طبقاتی در جوامع غربی. 2*حمایت از نظام سرمایداری 3*عدم واکنش در برابر رخدادهای در فلسطین 4*هیچ‌کدام ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام گزینه غلط است ؟ 1*امید به زندگی قبل از انقلاب از کشور فیجی بالاتر بوده است. 2*امید به زندگی یکی از شاخص های بسیار مهم در حوزه خانواده است. 3*شاخص امید به زندگی بعد از انقلاب جهشی 70پله ای داشته. 4*گزینه 1و2 ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام گزینه مفهوم مناسبی برای جمله«لا یوم کیومک....» نمی باشد ؟ 1*هنوز هیچ فاجعه ای نظیر حادثه کربلا رخ نداده. 2*برای حادثه عاشورا در هر مکان و هر زمان باید گریه کرد. 3*در حادثه عاشورا فجیع ترین جنایات بشری رخ داد. 4*وقایع و فجایع عاشورا تکرار ناشدنی است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
⚫️مسابقه روز چهارم محرم⚫️ 1⃣ ⁉️کدام گزینه مربوط به غریبه بودن رژیم پهلوی با مردم نیست ؟ 1*عدم وجود فرودگاه همگانی ✅ممانعت دولت از برگزاری مراسم های مذهبی 3*وجود چهل درصد بیسواد در بین افراد لازم التعلیم 4*فاصله صددرصد کمترین و بیشترین حقوق. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 2⃣ ⁉️چرا اقتدار غربی ها را مطلوب نمیدانیم؟ 1*چون همراه با فساد است. 2*چون با تبعیض اجتماعی همراه است 3*چون آنها به خداوند ایمان ندارند. ✅چون همراه با ظلم است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 3⃣ ⁉️کدام صحیح نیست ؟ 1*میزان تولید مقالات علمی ایران بعد از انقلاب 4/5برابر متوسط جهان است. 2*انتشار مقاله ISIشاخصی برای جایگاه علمی کشورهاست. ✅سهم ایران از تولیدات علمی جهان قبل از انقلاب 1درصد بوده است. 4*قبل از انقلاب رتبه علمی ایران پایین تر از کشور نیجریه بوده است. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 4⃣ ⁉️کدام صحیح است ؟ 1*در ماجرای کربلا امام حسین باجهانی از انحراف و ظلمت روبرو بود. 2*حتی انسان های فوق معمولی در برابر شرایط موجود در کربلا ثابت قدم ماندند. 3*عظمت ایستادگی امام حسین در برابر شرایط موجود در کربلا بخاطر قیام لله ایشان بود. ✅گزینه 1و3 ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ @ziyafat_dokhtaroone ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
❤️ ﷽ ❤️ عیدتون مبارک 😍🥰 پروردگارا ، یک‌ سال دیگر هم گذشت یک سال دیگر بدون مولایمان سپری شد و یک سال به ظهورش نزدیک تر شدیم یک سال از عمرمان کم شد و یک سال به تجربه هایمان اضافه شد یا الهی ، چنان کن باقیمانده عمرمان را طوری سپری کنیم که پس از اتمام وقت زندگیمان سر بلند و با افتخار به دیدارت بشتابیم 😇 اللهم عجل لولیک الفرج https://eitaa.com/ziyafat_dokhtaroone