eitaa logo
موسسه انتشاراتی آزمون یار پویا
156 دنبال‌کننده
182 عکس
3 ویدیو
12 فایل
آزمون های روان شناسی و مدیریت
مشاهده در ایتا
دانلود
آزمون وظایف شغلی(JDI) توسط اسمیت و هیولین و در سال ۱۹۶۹ ساخته شد است. این آزمون با هدف ارزیابی میزان رضایت از شغل و برای گروه سنی بزرگسال ارائه شده است. این آزمون دارای ۵ زیرمقیاس:ماهیت کار، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا است و همچنین دارای نرم ایرانی است.