ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Feghahat
فقاهت(تحول در حوزه)
5313 عضو

✳️فعالترین کانال در گفتمان سازی تحول حوزه
✳️پوشش اخبار تحول در حوزه
✳️تولید نظام نوین فقاهت
🌐سایت فقاهت: www.FEGHAHAT.com
آدرس کانال فقاهت در پیام رسان سروش:
http://sapp.ir/feghahat
ارتباط با مدیر کانال فقاهت:
https://eitaa.com/feghahat_admn