ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Gbaghiyatallah
قرارگاه مردمی جهادی حضرت بقیه الله(عج)
675 عضو

این مجموعه ضمن دریافت مجوزهای مربوطه، مردمی بوده و وابستگی به هیچ ارگان دولتی و نظامی ندارد.
مجری طرح بزرگ خادم الاربعین
شماره کارت به نام گروه جهادی فرهنگی حضرت بقیه الله (عج)
6273-8110-9633-9095

http://yon.ir/jVBxc

📱: و یا کد USSD :
*788*97*40400#