ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@HDPqom
حوزه علوم اسلامی مرکز علوم پزشکی قم
336 عضو

پیامبر اکرم(ص): «وای به حال مسلمانی که حداقل یک روز در هفته را به آموختن آموزه های دین خود اختصاص ندهد»