ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Joolideh
ژولیده( شعر )
5984 عضو

"شعر خوب طوفان به پا میکند"

ارتباط با ما: @joolide کپی مدیران کانالها #حرام