ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Negahynov
نگاهی نو
5097 عضو


✍️ کنکاشی نو در ایران باستان
👈 اینجا از ایران و اسلام می‌گوییم
آن گونه که بود...
آن گونه که هست... 🇮🇷
صادقانه و بدون تعصب 🌺🌺

http://eitaa.com/joinchat/3866034177Cf8ac716282

ارتباط با ما:

@Contact_Negahynov