ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Omid_emam
امید امام
519 عضو

"جوانان عزیز؛ فردا مال شماست. شمایید که این تاریخ را با عزتش نگه می‌دارید، خرمشهرها در پیش است."
کانال "اُمیدِ اِمام"
گروه تبلیغی امام محمد باقر(ع)
🔅اخبار عملیات‌ها، فراخوان‌ها، محتواهای تبلیغی و...
اینجا پایگاهی در خط‌ مقدم است.
ادمین:
@moztar313