ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Omid_emam
امید امام
462 عضو

"جوانان عزیز؛فردامال شماست.شماییدکه این تاریخ راباعزتش نگه میدارید،خرمشهرها درپیش است."
کانال "اُمیدِ اِمام"
گروه تبلیغی امام محمد باقر(ع)
🔅️اخبارعملیات‌ها،فراخوان‌ها،محتواهای تبلیغی و...
اینجاپایگاهی در خط‌مقدم است
ادمیین:
@moztar313