ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@S_sajadeyeh
دروس صحیفه سجادیه
180 عضو

در این کانال فایل های صوتی دروس صحیفه سجادیه و مطالب متنوع دیگر درباره صحیفه ارایه می گردد.
علی صدرایی حویی