ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@abbasivaladi
محسن عباسی ولدی
4821 عضو

این ‌کانال ‌زیر نظر مستقیم استاد عباسی اداره ‌می‌شود.

وب‌سایت:
www.ketabefetrat.com
اینستاگرام:
https://www.instagram.com

ارتباط با مدیر کانال:
@modir_abbasivaladi