ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@afsaranevelayat
حدیث عشق
720 عضو

ما اصلاً براى خدمت به مردم آمده ‏ايم. فلسفه‏ ى وجود ما خدمت به مردم است."مقام معظم رهبری"
ارتباط با ادمین کانال:
@kharazi_h