eitaa logo
علی صبوحی طسوجی
1.6هزار دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
68 ویدیو
19 فایل
کانال رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین علی صبوحی طسوجی‌ | استاد حوزه | خادم تدبر در قرآن ارتباط از طریق وبگاه: http://alisaboohi.com سایر پیوندها: https://zil.ink/alisaboohi_com ارتباط با مدیریت کانال: @mr7167
مشاهده در ایتا
دانلود
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه۴۲ – جمع بندی سیاق ۲۷ (هیات قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13348 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | جلسه چهل و سوم تدبر در سوره آل عمران (پخش زنده) (هیات قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13357 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه ۴۳ – جمع بندی سیاق ۲۸ و ۲۹ (هیات قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13389 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه ۴۴ – آغاز دور چهارم سوره (هیات قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13392 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 ۱۴۰۱/۱۱/۶ | جلسه چهل و پنجم تدبر در سوره آل عمران (پخش زنده) (هیات قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13410 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه ۴۵ – جلسه دوم دور چهارم (هیأت قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13435 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه ۴۶ – جلسه سوم دور چهارم (هیأت قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13618 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه ۴۷ – جمع بندی فصل اول و دوم (هیأت قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13636 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه ۴۸ – جمع بندی فصل سوم و چهارم (هیأت قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13639 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 ۱۴۰۱/۱۲/۴ | جلسه چهل و نهم (پایانی) تدبر در سوره آل عمران (هیات قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13667 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی
📝 تدبر در سوره آل عمران – جلسه ۴۹ – جمع بندی کل فصول (هیأت قرآن و ولایت) 🌐 https://alisaboohi.com/?p=13714 --------------- در ثواب «حمایت از نهضت مردمی تدبرآموزی» سهیم باشید: nehzattadabor.com --------------- @alisaboohi_com | علی صبوحی