ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@almasjed
موسسه مسجد
399 عضو


مسجد شناسی
آداب واحکام مسجد
کارکردهای مسجد
تبلیغ ومسجد
امامت مسجد
معماری مسجد
اقتصادو مسجد
اعتکاف

#برگزاری_دوره_های_آموزشی_مدیریت_مسجد
توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ تقی #قرائتی زید عزه
www.almasjed.net