ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@alnujaba
مقاومت اسلامى نُجَباء
1432 عضو

كانال رسمى مقاومت اسلامى نُجَباء

مقاومت اسلامى "نُجَباء" كه به حزب الله نجباء نيز شهرت دارد؛ درحال فعاليت جهادى در كشورهاى عراق و سوريه است.

نمايندگى ايران
www.alnujaba.ir